„Politechnika objęła patronatem XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi, Katolickie Publiczne LO im św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu. Sygnatariuszami porozumienia byli: prorektor ds. kształcenia prof. Grzegorz Bąk oraz dyrektorzy: Alicja Wojciechowska (XXV LO), Renata Tatara (II LO) i ks. Konrad Świstak (Katolickie Publiczne LO.

Jak podkreśla prorektor ds. kształcenia prof. Grzegorz Bąk, Politechnika Łódzka obejmując patronat, pomaga wybitnie uzdolnionym uczniom w realizacji projektów dydaktycznych i naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem olimpiad przedmiotowych. Uczniowie klas, które realizują rozszerzony program matematyki, fizyki, chemii bądź informatyki, są zapraszani do udziału w wybranych zajęciach wykładowych i laboratoryjnych prowadzonych na Politechnice Łódzkiej oraz takich, które są specjalnie dla nich przygotowane. Pracownicy naukowo dydaktyczni PŁ prowadzą zajęcia z uczniami ze szczególnym akcentem na przedmioty doświadczalne. Młodzież szkolna jest też angażowana w projekty Studenckich Kół Naukowych oraz zachęcana do udziału w sesjach naukowo-dydaktycznych i do popularyzacji nauki.”