W dniach 10 – 17 marca 2018 r. gościliśmy w Łodzi grupę młodzieży i nauczycieli z Institut d’Educació Secundària w Tremp. Jest to pierwsza część naszej tegorocznej, siódmej już wymiany, ze szkołą w Hiszpanii. Program wizyty obejmował zwiedzanie naszego miasta oraz wycieczkę do Warszawy. W stolicy mieliśmy okazję obejrzeć wnętrza Pałacu Prezydenckiego oraz kolekcję sztuki w Muzeum Narodowym. W Łodzi uczniowie z Hiszpanii oraz ich polscy partnerzy odwiedzili Muzeum Historii Miasta Łodzi, Teatr im. Stefana Jaracza, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, Centrum Nauki
i Techniki EC 1, cmentarz żydowski przy ulicy Brackiej, Pomnik Martyrologii Dzieci w Parku
im. Szarych Szeregów oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Podczas wizyty na Politechnice Łódzkiej młodzież z Tremp spotkała się ze swoimi rodakami studiującymi
w Centrum Kształcenia Międzynarodowego, którzy opowiedzieli im o swoich wrażeniach
z pobytu i nauki w Polsce oraz naszym mieście.

Realizacja wymiany jest możliwa dzięki dofinansowaniu, które otrzymaliśmy z budżetu Miasta Łodzi.