Tradycyjnie w pierwszych dniach września nasze liceum jest organizatorem tunieju piłki nożnej. Na boisku „Orlik” rywalizują reprezentanci zaprzyjaźnionych szkół. Cieszymy się, że również w tym roku mogliśmy wspólnie przeżywać piękne sportowe emocje. Wyniki:
I miejsce – Szkoła Gortata /opiekun – prof. Maciej Majewski/
II miejsce – Technikum nr 3 Łódź /opiekun – prof. Beata Świderska/
III miejsce – XXV LO Łódź /opiekun – prof. Jarosław Ciemieniewski/
IV miejsce – XXXI LO Łódź /opiekun – prof. Witold Zapała/