Gratulujemy Paulince Mai Tran z 1a – naszej finalistce XII Ogólnopolskiego Konkursu Filozoficzno-Oratorskiego „Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy” (opiekun – prof. Sławomira Wójcik).