Informujemy o możliwości skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który przysługuje rodzicom na czas opieki na dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu wirusa COVID-19. Wzór oświadczenia oraz pozostałe dane dostepne sa na stronie ZUS: https://www.zus.pl/