W XXV LO w dniach od 26 marca do 8 kwietnia 2020 r. zajęcia będą prowadzone zdalnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 493).

Nowe przepisy określają zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz dają możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nauczyciele realizują zdalną pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie, rodzice i nauczyciele zostali powiadomieni o zasadach organizacji nauczania i oceniania przez dziennik elektroniczny.

Prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły w dzienniku elektronicznym.

Więcej informacji w zakładce ZDALNE NAUCZANIE.