Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia i 10 kwietnia br. Rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej.