Aby dostać się do wybranej szkoły trzeba najpierw zgłosić swoją kandydaturę poprzez system elektronicznego naboru. Po wejściu na stronę lodzkie.edu.com.pl należy otworzyć zakładkę „Zgłoś kandydaturę” i zalogować się używając swojego numeru PESEL. Kolejne czynności kandydat wykonuje zgodnie z podawanymi przez system poleceniami.