Szanowni Państwo, drodzy kandydaci,

Przypominamy terminy i procedury związane z kolejnym etapem postępowania rekrutacyjnego.

  • Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku
    o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kserokopia z potwierdzeniem zgodności z oryginałem składana w szkole lub skan przesłany elektronicznie) oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie
    (np. zmiana oddziałów na liście preferencji), w tym zamiana szkół, do których kandyduje (wymaga odblokowania konta w szkole pierwszego wyboru i ponownego złożenia wniosku).

  • 12 sierpnia 2020 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Zostanie ona wywieszona w szkole i umieszczona na naszej stronie internetowej.

  • Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

  • 19 sierpnia 2020 do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Zostanie ona wywieszona w szkole i umieszczona na naszej stronie internetowej.

  • Do 22 sierpnia 2020 – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Wniosek w tej sprawie składa się bezpośrednio w szkole lub drogą elektroniczną.

UWAGA

Dokumenty dotyczące rekrutacji można składać osobiście w szkole lub drogą elektroniczną (skan podpisanego wniosku, skan zaświadczenia OKE, ewentualnie skan podpisanych oświadczeń i zaświadczeń) poprzez e-PUAP: /000217231/Skrytka ESP albo adres mailowy: rekrutacja@lo25.elodz.edu.pl

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej w XXV LO

dzień

godziny

31 lipca – piątek

8.00-15.00

3 sierpnia – poniedziałek

9.00-17.00

4 sierpnia – wtorek

8.00 – 15.00

12 sierpnia – środa

8.00 – 13.00

13 sierpnia – czwartek

9.00-17.00

14 sierpnia – piątek

8.00-15.00

17 sierpnia – poniedziałek

8.00 – 17.00

18 sierpnia – wtorek

8.00 – 15.00

19 sierpnia – środa

9.00 – 14.00

20 sierpnia – czwartek

8.00-12.00

21 sierpnia – piątek

8.00-12.00