Z przyjemnością informujemy, że XXV Liceum Ogólnokształcące zajęło podczas tegorocznej rekrutacji pierwsze miejsce spośród wszystkich typów szkół ponadpodstawowych w Łodzi pod względem liczby kandydatów, którzy zadeklarowali chęć nauki u Nas. Złożono aż 706 wniosków, w tym 271 z pierwszej preferencji. Dziękujemy wszystkim kandydatom i ich rodzicom za zaufanie.