Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości w dniu 11 sierpnia 2020 r. w godzinach 11.00-15.00. Absolwent może je odebrać sam lub poprzez upoważnioną pisemnie osobę.

Świadectwa będą wydawane w korytarzu przy sali muzycznej. Odbierający będą wchodzić i wychodzić drzwiami od strony boiska. Przy odbiorze obowiązują ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne – zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu.

W kolejnych dniach świadectwa będą wydawane w sekretariacie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego.