Biblioteka szkolna zorganizowała trzy konkursy: pięknego czytania, na ilustrację do ulubionego utworu literackiego oraz interpretację wokalną tekstu jednego z podanych w regulaminie autorów. Uczestnicy przysyłali swoje prace (nagrania lub zdjęcia prac plastycznych) do nauczycieli bibliotekarzy.

Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, prace przebiegały długo, a różnice pomiędzy poszczególnymi pracami były minimalne.

Wyniki konkursów:

1. Konkurs pięknego czytania

I Stefania Jakiel

II Zuzanna Błaszczyk

III Maja Łuczak

2. Konkurs plastyczny

I Maja Łuczak

II Wiktoria Imbor

III ex aequo Laura Kowalewska i Natalia Olban

Nagroda specjalna

Ewa Kruk

3. Konkurs wokalny

I Gabriela Samecka

II Zuzanna Błaszczyk

III Weronika Dębińska

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursów serdecznie dziękujemy.

Oficjalne podsumowanie i wręczenie nagród i dyplomów dla wszystkich uczestników odbędzie się już w nowym roku kalendarzowym, gdy sytuacja pozwoli nam się spotkać.