Pod koniec I półrocza roku szkolnego 2020/2021 pani profesor Anna Chojnacka – Matusiak, przy udziale pozostałych nauczycieli wychowania fizycznego, zorganizowała konkurs wiedzy „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Był on przeprowadzony w formie on-line w aplikacji Microsoft Forms. Wzięły w nim udział 202 uczennice naszej szkoły. Konkurs miał formę testu złożonego z 19 pytań jednokrotnego wyboru. Czas przeznaczony na jego wykonanie wynosił 9 min.

 

Pierwsze miejsce ex aequo z maksymalną ilością punktów zajęło 6 uczennic z klas 1A, 1D, 2D, 2D1, 3C i 3E. na drugim miejscu z wynikiem 18 punktów uplasowało się aż 25 osób z klas I-III.

 

Zwycięzcom gratulujemy sukcesu, uczestnikom dziękujemy za udział.