Uprzejmie informujemy, że jesteśmy w trakcie przystosowywania strony www do wytycznych WCAG 2.1, dotyczących dostępności treści internetowych.