Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci Pani Danuty Bartosik, długoletniej nauczycielki geografii w XXV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Łodzi. Była wychowawczynią wielu pokoleń uczniów, wpajała swoim podopiecznym umiłowanie kraju i swojej małej ojczyzny.

 

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Łodzi.

 

Pogrzeb odbędzie się 19 kwietnia 2021 r. o godzinie 11.45 na cmentarzu rzymskokatolickim pod wezwaniem św. Wincentego à Paulo przy ul. Smutnej 7, na Dołach w Łodzi.