Historia

26 czerwca 1936 – zarządzenie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przekształcające klasy gimnazjalne istniejące przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim z językiem wykładowym niemieckim w Łodzi w samodzielne 38. Państwowe Gimnazjum Męskie. Dyrektorem nowej szkoły został Jan Marczyński. Gimnazjum mieściło się przy ul. Bronisława Pierackiego 11/13 w gmachu zlikwidowanego seminarium, wybudowanym w 1892r. na siedzibę Spółdzielczego Banku Przemysłowców Łódzkich.

3 kwietnia 1938 – uroczystość nadania szkole imienia Stefana Żeromskiego, połączona z poświęceniem i wręczeniem sztandaru ufundowanego przez Koło Rodzicielskie. Zgodnie z zarządzeniem władz oświatowych od 1 lipca szkoła miała nosić oficjalną nazwę III Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego.

1939 – zamknięcie szkoły przez okupantów hitlerowskich.

1940 – aresztowanie dyrektora Jana Marczyńskiego. Umieszczony początkowo w więzieniu na Radogoszczu został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, a następnie w Mauthausen-Gusen, gdzie zmarł w lutym 1941r.

1945 – wznowienie nauki w dawnym gmachu przy ul. Pierackiego 11/13, przemianowanej na Roosevelta.

1947 – połączenie III Państwowego Gimnazjum i Liceum Męskiego im. Stefana Żeromskiego z VI Gimnazjum i Liceum Żeńskim. Przeniesienie szkoły na ul. Piotrkowską 187. Nowa nazwa szkoły brzmiała III Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne im. Stefana Żeromskiego

1948 – przeniesienie liceum na ul. Łęczycką 23 i połączenie z 35 Szkołą Podstawową w „jedenastolatkę”. Liczyła ona 7 klas stopnia podstawowego i 4 średniego. Budynek, który przejęto powstał w latach 1927-1929 na zlecenie magistratu. Jego projektantem był znany łódzki architekt Wiesław Lisowski.

1950 – w protokołach Rady Pedagogicznej po raz pierwszy pojawia się inna niż dotychczas nazwa szkoły – III Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego i Podstawowego im. Stefana Żeromskiego

1952 – przejęcie opieki nad szkołą przez władze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zmiana nazwy na XI Ogólnokształcącą Szkołę TPD Stopnia Podstawowego i Licealnego.

1957 – wydzielenie z „jedenastolatki” klas licealnych. W protokole zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 2 września 1957r. po raz pierwszy została użyta nazwa XXV Liceum im. Stefana Żeromskiego

14 lutego 1958 – zebranie Rady Pedagogicznej, podczas którego ówczesny dyrektor Czesław Romanowski informuje o oficjalnym nadaniu szkole nazwy XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego.

12 października 1963 – I Zjazd Absolwentów, podczas którego wręczono szkole nowy sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.

6 marca 1976 – II Zjazd Absolwentów połączony z uroczystością na cześć patrona szkoły.

27 grudnia 1984 – pierwsze publiczne wykonanie obecnego hymnu szkoły. Autorem jego słów była polonistka, profesor Teresa Szuba, a twórcą muzyki uczeń klasy IIIB Paweł Redzynia.

1986/87 – przeniesienie szkoły do budynku przy ul. Podhalańskiej 2A, w którym mieściła się do tej pory Szkoła Podstawowa nr 191 im. Heleny Marusarzówny.

14 maja 1998 – odsłonięcie pamiątkowej tablicy przy ul. Roosevelta 11/13, poświęconej pierwszemu dyrektorowi III Państwowego Liceum i Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego Janowi Marczyńskiemu. Jej fundatorami byli przedwojenni absolwenci szkoły.

28 kwietnia 2001 – uroczystość poświęcona 65 rocznicy powstania szkoły. III Zjazd Absolwentów.