Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

23 – 31 grudnia 2019 r. – zimowa przerwa świąteczna

13 – 26 stycznia 2020 r. – ferie zimowe

9 – 14 kwietnia 2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna

24 kwietnia 2020 r. – zakończenie zajęć w klasach trzecich

26 czerwca 2020 r. – zakończenie zajęć w klasach drugich i trzecich

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. – ferie letni

 

Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami

9 września 2019  – zebranie z rodzicami klas I-III

21 października 2019 – zebranie z rodzicami klas I-III

29 listopada 2019 – wystawienie zagrożeń we wszystkich klasach

2 grudnia 2019 – konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi

20 grudnia 2019 – wystawienie ocen śródsemestralnych we wszystkich klasach

7 stycznia 2020 – rada klasyfikacyjna i zabrania z rodzicami

7 lutego 2020 – bal studniówkowy

20 marca 2020 – wystawienie zagrożeń w klasach III

23 marca 2020  – zebrania z rodzicami klas I-III

17 kwietnia 2020 – wystawienie ocen końcoworocznych w klasach III

20 kwietnia 2020 – klasyfikacja klas III

24 kwietnia – zakończenie roku szkolnego dla klas III

22 maja – wystawienie zagrożeń w klasach I-II

25 maja – zebrania z rodzicami

19 czerwca – wystawienie ocen końcoworocznych w klasach I-II

22 czerwca – rada klasyfikacyjna

26 czerwca – zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

21 listopada 2019 – próbny egzamin maturalny z języków obcych

2-3 stycznia 2010 – dni dyrektorskie

4-6 maja 2020 – egzaminy maturalne

12 czerwca 2020 – dzień dyrektorski

23-25 czerwca 2020  – dni dyrektorskie

 

Wykaz dzwonków

0. 7:20 – 8:05

1. 8:15 – 9:00

2. 9:10 – 9:55

3 10:05 – 10:50

4. 11:05 – 11:50

5. 12:00 – 12:45

6. 13:00 – 13:45

7. 13:55 – 14:40

8. 14:50 – 15:35

9. 15:40 – 16:25