Kalendarium

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

31 października 2016 (poniedziałek)
22 XII 2016 (czwartek)
23 – 31 XII 2016 (przerwa świąteczna)
16 – 29 I 2017 (ferie zimowe)
14 – 18 IV 2017 (ferie wielkanocne)
2 V 2017 r. (wtorek)
5 – 9 V 2017 r. (matury)
16 VI 2017 r. (piątek po Święcie Bożego Ciała)
21 VI 2016 r. (środa)
22 VI 2016 r. (czwartek)

Podstawa prawna: Zarządzenie Dyrektora XXV Liceum Ogólnokształcącego w oparciu o § 1 pkt 3 i § 3 rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245)