• Olimpiada historyczna 2020 – kwalifikacje do etapu centralnego
 • Ogólnopolska Olimpiada Losy Żołnierza i Oręża Polskiego – kwalifikacje do etapu okręgowego
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej – kwalifikacje do etapu okręgowego
 • Ogólnopolski Konkurs „Polska Piastów” – finaliści etapu centralnego
 • III miejsce w konkursie dla szkół ponadgimnazjalnych II wojna światowa 1939-1945
 • III miejsce w wojewódzkim konkursie o Parlamencie Europejskim
 • Laureat w kategorii literackiej i trzech laureatów w kategorii plastycznej IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Artystycznego W świecie wartości moralnych – Czym jest piękno?
 • Dwie laureatki programu MIA100 Talentów 2019
 • Dwie laureatki XV Ogólnopolskiego Konkursu Katyńskiego
 • Siedmiu laureatów Ogólnopolskiego Konkursu ARSENAŁ PAMIĘCI
 • Trzy osoby zakwalifikowane do etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 • Trzech laureatów wojewódzkich konkursów zorganizowanych z okazji rocznicy niepodległości przez Muzeum – Tradycji Niepodległościowych
 • Laureatka wojewódzkiego konkursu zorganizowanego przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ,,Solidarność Oświata Ziemi Łódzkiej, pt. ,,Komu zawdzięczamy niepodległość
 • Finalistka XII Ogólnopolskiego Konkursu Filozoficzno-Oratorskiego Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy