Działalność intelektualna, kulturowa i sportowa:

 • pozalekcyjne, bezpłatne zajęcia i konsultacje przedmiotowe, koła zainteresowań;
 • uczestnictwo w wykładach organizowanych przez Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką, Akademię Medyczną i inne instytucje;
 • współpraca ze szkołami europejskimi (m.in. wymiana ze szkołą w Hiszpanii i Belgii);
 • wyjścia do teatrów, kin, muzeów i galerii;
 • warsztaty organizowane przez domy kultury, wyższe uczelnie i inne instytucje działające na rzecz oświaty;
 • organizacja międzyszkolnego rajdu ekologicznego i wycieczek turystyczno – krajoznawczych;
 • rozwijanie różnorodnych zainteresowań sportowych w ramach zajęć SKS-u (piłka nożna, siatkowa, ręczna, koszykowa, plażowa, fitness, tenis ziemny, szachy);
 • organizacja międzyszkolnych konkursów „Tę książkę warto przeczytać”, „jestem człowiekiem wolnym, nie poddam się uzależnieniom”;
 • akcje wolontariackie i charytatywne prowadzone w szkole i poza nią.

Zapewniamy:

 • profesjonalnych i sympatycznych nauczycieli, współpracujących z Okręgową Komisją Egzaminacyjną i Centralną Komisją Egzaminacyjną;
 • opiekę pedagoga szkolnego i pielęgniarki, a także psychologa i lekarza;
 • naukę w dwóch pracowniach informatycznych, wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz pracowniach wyposażonych w tablice interaktywne i rzutniki cyfrowe;
 • skomputeryzowaną bibliotekę z bogatym księgozbiorem, czytelnię oraz centrum multimedialne i radiowęzeł;
 • zaplecze sportowe: kompleks boisk Orlik, siłownię, pełnowymiarową salę gimnastyczną.