W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy naukę w 3 klasach pierwszych dla absolwentów gimnazjów:

IA Europejska
Przedmioty rozszerzone:
geografia, język angielski lub wos, język polski lub matematyka
Przedmioty uwzględnione w rekrutacji:
język polski, matematyka, język angielski, geografia

IB Politechniczna
Przedmioty rozszerzone:
matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski
Przedmioty uwzględnione w rekrutacji:
język polski, matematyka, język angielski, fizyka

IC Medyczna
Przedmioty rozszerzone:

biologia, chemia, matematyka lub język angielski
Przedmioty uwzględnione w rekrutacji:
język polski, matematyka, biologia, chemia

Język do wyboru: niemiecki, rosyjski, hiszpański

 

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy naukę w 4 klasach pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych:

IA1 Europejska
Przedmioty rozszerzone:

geografia, język angielski
Przedmioty uwzględnione w rekrutacji:
język polski, matematyka, geografia, język angielski

IB1 Politechniczna
Przedmioty rozszerzone:

matematyka, fizyka
Przedmioty uwzględnione w rekrutacji:
język polski, matematyka, fizyka, informatyka

IC1 Medyczna
Przedmioty rozszerzone:

biologia, chemia
Przedmioty uwzględnione w rekrutacji:
język polski, matematyka, biologia, chemia

ID1 Prawnicza
Przedmioty rozszerzone:
język polski, historia
Przedmioty uwzględnione w rekrutacji:
język polski, matematyka, historia, wos

Język do wyboru: niemiecki, rosyjski, hiszpański