W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy naukę w 4 klasach pierwszych, dla absolwentów szkół podstawowych:

 

IA Europejska
Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski
Przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia

IB Politechniczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
Przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, matematyka, informatyka, fizyka

IC Medyczna
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
Przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia
Język do wyboru: niemiecki, rosyjski, hiszpański

ID Prawnicza
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia
Przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, matematyka, historia, wos

 

Trzeci przedmiot jest realizowany w III oraz IV klasie, w ramach wybranych rozszerzeń: język polski, język angielski, matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia, WOS, informatyka.

Aby utworzyć dane  rozszerzenie wymagana jest określona liczba chętnych osób.

Pierwszym językiem obcym dla wszystkich uczniów jest język angielski. 
Drugi język do wyboru: niemiecki, rosyjski, hiszpański