W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy naukę w 4 klasach pierwszych, dla absolwentów szkół podstawowych:

 

IA Europejska
Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski
Przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia

IB Politechniczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
Przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, matematyka, informatyka, fizyka

IC Medyczna
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
Przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia
Język do wyboru: niemiecki, rosyjski, hiszpański

ID Prawnicza
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia
Przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, matematyka, historia, wos

 

Rozszerzenia z przedmiotów dodatkowych rozpoczynają się w drugiej klasie. Aby utworzyć dane rozszerzenia wymagana jest określona liczba chętnych osób.

Pierwszym językiem obcym dla wszystkich uczniów jest język angielski.

Drugi język do wyboru: niemiecki, rosyjski, hiszpański.