XXIII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD POEZJI „JESIENNE DEBIUTY POETYCKIE”

Uczennica klasy 1D Joanna Bieńkowska zdobyła nagrodę za wiersz patriotyczny poświęcony 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej w XXIII edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Poezji Jesienne Debiuty Poetyckie, organizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty. Opiekunem laureatki była Pani Profesor Dorota Spychała. Gratulujemy sukcesu.

Czytaj więcej

REGULAMIN WENĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO (LUTY 2021 ROK)

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Łodzi.   CELE KONKURSU: Promowanie uczniów przejawiających zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne. Rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów w zakresie przedmiotów humanistycznych, a w szczególności języka polskiego. Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce do rozwiązywania problemów w twórczy sposób. Wdrażanie…

Czytaj więcej

PODSUMOWANIE XIV EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO „JESTEM CZŁOWIEKIEM WOLNYM, NIE PODDAM SIĘ UZALEŻNIENIOM”

Drodzy Uczestnicy XIV edycji Międzyszkolnego Konkursu Literacko-Plastycznego „Jestem człowiekiem wolnym, nie poddam się uzależnieniom” i ich Opiekunowie!      Zanim ogłosimy wyniki konkursu, prosimy o wybaczenie, że musieliście Państwo czekać na nie tak długo. Konkurs rozpoczął się w innych warunkach – nadzieja, że uda się go rozstrzygnąć i podsumować w „normalnej rzeczywistości”, okazała się zwodnicza.…

Czytaj więcej

ENERGIA MŁODYCH INNOWATORÓW

Politechnika Łódzka wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego stworzyła portal Energia Młodych Innowatorów, będący kompendium wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Znajdują się na nim e-learningowe szkolenia prowadzone przez ekspertów w 10 ścieżkach tematycznych, uwzględniających najważniejsze aspekty prowadzeni własnego biznesu. Program ma być wsparciem dla przedsiębiorczości młodzieży i pomóc jej urzeczywistnić marzenia o własnej, dobrze działającej…

Czytaj więcej