BRAWO DLA MAGDY Z IIA

W piątek 14 grudnia 2018 r. w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 uroczyście podsumowano wojewódzki konkurs zorganizowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ,,Solidarność” Oświata Ziemi Łódzkiej, pt. ,,Komu zawdzięczamy niepodległość?”.
W kategorii literackiej sukces odniosła Magda Mamos z IIa (opiekun – Sławomira Wójcik), zajmując II miejsce w tym konkursie. Brawo!

BRAWO DLA KASI Z IIID

W piątek 14 grudnia w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi odbyła się uroczysta Gala Konkursu ,,Piosenki Stanu Wojennego- IX edycja”.
Katarzyna Pietrucha z IIId zajęła w tym konkursie II miejsce. Brawo dla Kasi i jej nauczycielki – prof. Doroty Spychały.


Sukces naszych uczennic na ogólnopolskim konkursie

Ucz. kl. IIIe Bogna Defecińska i ucz. kl. IId Liliana Bidna znalazły się w gronie laureatów VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Zapomni Rossiju /Zapamiętaj Rosję”.

Konkurs składa się z dwóch kategorii: z testu językowo – realioznawczego, z którym zmierzyła się Lilia oraz z działania artystycznego, które podjęła Bogna.

Gala konkursu odbyła się 30.11.2018r. w gmachu Liceum Ogólnokształcącego Nr XII we Wrocławiu – organizatora konkursu. O najwyższe laury ubiegało się 40 dwuosobowych zespołów z całej Polski. Po wysłuchaniu wykładu ilustrowanego prezentacją, poświęconego życiu i twórczości Lwa Tołstoja oraz po części artystycznej jury ogłosiło wyniki konkursu. Przyznano 1, 2 i 3 miejsce oraz wyróżnienie.

Wypowiedź pisemna Bogny oraz zdjęcie ilustrujące jej główną myśl znalazły uznanie jurorów, dzięki czemu drużynie przyznano III miejsce w konkursie.

Cieszymy się z tego osiągnięcia.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

DEBATY OXFORDZKIE

24 LISTOPADA 2018R.ODBYŁ SIĘ ETAP MIĘDZYSZKOLNY DEBAT OXFORDZKICH W INSTYTUCIE EUROPEJSKIM, W KTÓRYM WZIĘLI UDZIAŁ I WYWALCZYLI 3 MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY:
1)KALAMAT LEONARD -1B
2)ZALECH ALEKSANDER – 1D,
3)MARTCZAK KAMIL – 2C,
4)ŁACZMAŃSKI MICHAŁ- 3D.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!!

Olimpiada Solidarności

26.11.2018r.odbył się etap szkolny Olimpiady Solidarności,w którym udział wzięli:
1)WRONA ARTUR -2D
2)STĘPNICKA ZUZANNA – 2F
3)KALAMAT LEONARD – 1B
4)OKRÓJ MIESZKO – 2E.
Do etapu okręgowego zakwalifikowali się:
1)WRONA ARTUR
2)STEPNICKA ZUZANNA – 2F.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!!

Etap Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności zakwalifikowali się:
1)KLAUDIA BUCZEK-2F
2)ANNA KUKUĆ-DEMBIŃSKA-2F
3)JULIA BIALASIK -3D;
4)KACPER GORTAT – 3D,
5)ROLCZYŃSKI BARTLOMIEJ – 3D,
6)MIKSA NATALIA-3D;
SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!
Etap okręgowy odbędzie się 7.12.2018r.(sobota) na ul.Lindleya 3/5 w Łodzi od godz.11.30.

Szkolne Mistrzostwa Łodzi w Szachach

Dnia 13 listopada 2018 r. drużyna z naszej szkoły wzięła udział w Szkolnych Mistrzostwach Łodzi w Szachach zorganizowanych m.in. przez Łódzki Związek Szachowy i Miejski Szkolny Związek Sportowy. Impreza odbyła się w gmachu Mundurowego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Klaretyńskiej 9. Nasza reprezentacja nie odniosła sukcesu, jednak jej uczestnictwo w zawodach świadczy o różnorodności dyscyplin sportowych, w które mogą angażować się uczniowie XXV Liceum.