Rada Rodziców

Prosimy o wpłaty składek na konto Rady Rodziców:

PKO BP S.A. III O/ŁÓDŹ
93 1020 3378 0000 1902 0011 3340

Prosimy o podawanie w tytule imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której chodzi.