Spotkanie z Mistrzem Mowy Polskiej Vox Populi Krzysztofem Jakubcem

5 marca 2018 r. z inicjatywy nauczycielek języka polskiego odbyło się w naszej szkole spotkanie z Mistrzem Mowy Polskiej Vox Populi Krzysztofem Jakubcem, wspaniałym gawędziarzem, pasjonatem historii i Szarych Szeregów. Niezwykłych gawęd wysłuchali uczniowie klas pierwszych. Dzięki temu spotkaniu mogliśmy nie tylko poszerzyć wiedzę o niezwykłych losach Janka Bytnara i jego przyjaciół, ale też wspomóc organizację Ogólnopolskiego Konkursu Arsenał Pamięci. Opowieść harcmistrza Krzysztofa Jakubca wywołała wiele wzruszeń, a nawet… łez. Dziękujemy!

List intencyjny

W 2017 roku przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Filologicznego oraz Dyrekcja XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego podpisali porozumienie o współpracy. W jej ramach uczniowie mają możliwość m. in. odbywania zajęć dydaktycznych na uczelni oraz uczestniczenia w różnych przedsięwzięciach edukacyjnych.
Działania podejmowane w ramach patronatu Uniwersytetu Łódzkiego mają na celu promować wartości edukacyjne oraz ułatwić uczniom podjęcie decyzji o wyborze kierunku studiów.

„Politechnika objęła patronatem XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi

„Politechnika objęła patronatem XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi, Katolickie Publiczne LO im św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu. Sygnatariuszami porozumienia byli: prorektor ds. kształcenia prof. Grzegorz Bąk oraz dyrektorzy: Alicja Wojciechowska (XXV LO), Renata Tatara (II LO) i ks. Konrad Świstak (Katolickie Publiczne LO.

Jak podkreśla prorektor ds. kształcenia prof. Grzegorz Bąk, Politechnika Łódzka obejmując patronat, pomaga wybitnie uzdolnionym uczniom w realizacji projektów dydaktycznych i naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem olimpiad przedmiotowych. Uczniowie klas, które realizują rozszerzony program matematyki, fizyki, chemii bądź informatyki, są zapraszani do udziału w wybranych zajęciach wykładowych i laboratoryjnych prowadzonych na Politechnice Łódzkiej oraz takich, które są specjalnie dla nich przygotowane. Pracownicy naukowo dydaktyczni PŁ prowadzą zajęcia z uczniami ze szczególnym akcentem na przedmioty doświadczalne. Młodzież szkolna jest też angażowana w projekty Studenckich Kół Naukowych oraz zachęcana do udziału w sesjach naukowo-dydaktycznych i do popularyzacji nauki.”