1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 642)

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 657)

3. Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

4. Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 493)

6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 530)

7. PROCEDURA ZDALNEGO NAUCZANIA W XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

8. Próbny egzamin maturalny – informacja MEN i CKE

9. Pierwszy kanał edukacyjny Telewizji Polskiej online

10. Wsparcie edukacyjne online przygotowane przez EC1 Łódź – Miasto Kultury

11. Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół