Harmonogram zebrań, klasyfikacji i dni dyrektorskich wolnych od zajęć dydaktycznych 2019-2020

 • 9 września 2019 – zebranie z rodzicami klas I-III,
 • 21 października 2019 – zebranie z rodzicami klas I-III,
 • 21 listopada 2019 – matura próbna z języków obcych – dzień wolny
  od zajęć dydaktycznych dla klas I-II,
 • 29 listopada 2019 – wystawianie zagrożeń we wszystkich klasach,
 • 2 grudnia 2019 – konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi,
 • 20 grudnia 2019 – wystawianie ocen we wszystkich klasach,
 • 2 – 3 stycznia 2020 – dni wolne od zajęć dydaktycznych,
 • 7 stycznia – rada klasyfikacyjna i zebrania z rodzicami,
 • 7 luty 2020 – studniówka,
 • 20 marca 2020 – wystawianie zagrożeń w klasach trzecich,
 • 23 marca 2020 – zebrania z rodzicami klas I-III,
 • 17 kwietnia 2020 – wystawianie ocen w klasach trzecich,
 • 20 kwietnia 2020 – klasyfikacja klas trzecich,
 • 4 – 6 maja 2020 – matury – dni wolne od zajęć dydaktycznych,
 • 22 maja 2020 – wystawianie zagrożeń dla klas I-II,
 • 25 maja 2020 – zebrania z rodzicami,
 • 12 czerwca 2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
 • 19 czerwca 2020 – wystawianie ocen,
 • 22 czerwca 2020 – rada klasyfikacyjna,
 • 23-25 czerwca 2020 – dni wolne od zajęć dydaktycznych, przygotowanie dokumentacji szkolnej.