Politechnika Łódzka wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego stworzyła portal Energia Młodych Innowatorów, będący kompendium wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Znajdują się na nim e-learningowe szkolenia prowadzone przez ekspertów w 10 ścieżkach tematycznych, uwzględniających najważniejsze aspekty prowadzeni własnego biznesu. Program ma być wsparciem dla przedsiębiorczości młodzieży i pomóc jej urzeczywistnić marzenia o własnej, dobrze działającej firmie. Portal jest dostępny pod adresem www.dialog.p.lodz.pl. Każdy uczeń po ukończeniu szkolenia otrzyma certyfikat.