• V edycja kampanii edukacyjno-pomocowej światowego projektu UNICEF – WSZYSTKIE KOLORY ŚWIAT