Biblioteka szkolna XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Łodzi liczy 9000 woluminów, w tym zbiory audiowizualne w postaci płyt DVD. Staraniem Rady Rodziców, księgozbiór jest stale aktualizowany. Ponadto w 2019 roku przyznano nam środki w wysokości 15000 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Biblioteka posiada również komputery z dostępem do Internetu i drukarkę, przeznaczone dla uczniów i nauczycieli.

Nauczyciele bibliotekarze to:

  • Grażyna Bartczak-Bednarska, pełniąca również funkcję doradcy metodycznego ds. promocji czytelnictwa i bibliotek szkolnych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
  • Marcin Matusiak, również nauczyciel języka polskiego i wychowawca klasy.

We wtorki, na długiej przerwie o godz. 12.45, odbywają się zebrania Koła Przyjaciół Biblioteki „Książkowo”. Uczestnicy planują działania w zakresie promocji czytelnictwa, takie jak: konkursy, wystawy i wydarzenia, związane z książką. Członkowie Koła pomagają również w codziennych czynnościach nauczycieli bibliotekarzy. Serdecznie zapraszamy uczniów do włączenia się do pracy w Kole.

Godziny pracy biblioteki:

poniedziałek 09.00-15.00
wtorek 8.00-15.00
środa 8.00-13.00
czwartek 11.00-15.00
piątek 9.00-14.00

 

Kontakt z biblioteką: biblioteka@25lo.pl Regulamin biblioteki