Zdjęcia z otrzęsin i pasowania klas pierwszych 14.09.2020r.