Nasze klasy:

klasa IA

z rozszerzonym programem z geografii i języka angielskiego

Wychowawca: mgr Agnieszka Sobera

klasa IB

z rozszerzonym programem z matematyki i fizyki

Wychowawca: mgr Maciej Kosylak

klasa IC

z rozszerzonym programem z biologii i chemii

Wychowawca: mgr Dorota Zduniak

klasa ID

z rozszerzonym programem z języka polskiego i historii

Wychowawca: mgr Dorota Spychała

klasa IE

z rozszerzonym programem z geografii języka angielskiego

Wychowawca: mgr Tomasz Krul

klasa IIA (po gimnazjum)

z rozszerzonym programem z geografii, języka angielskiego i języka polskiego lub matematyki

Wychowawca: mgr Aleksandra Marczak

klasa IIB (po gimnazjum)

z rozszerzonym programem z matematyki, fizyki i informatyki lub języka angielskiego

Wychowawca: mgr Joanna Ledzion

klasa IIC (po gimnazjum)

z rozszerzonym programem z biologii, chemii i matematyki lub języka angielskiego

Wychowawca: mgr Bożena Wołejko-Majewska

klasa IID (po gimnazjum)

z rozszerzonym programem z geografii, języka angielskiego i języka polskiego lub matematyki

Wychowawca: mgr Gabriela Rybarczyk-Jochym

klasa IIA1 (po SP)

z rozszerzonym programem z geografii i języka angielskiego

Wychowawca: mgr Justyna Poteralska-Fudała

klasa IIB1 (po SP)

z rozszerzonym programem z matematyki i fizyki

Wychowawca: Monika Bińkowska-Błaszczyk

klasa IIC1 (po SP)

z rozszerzonym programem z biologii i chemii

Wychowawca: mgr Urszula Polit

klasa IID1 (po SP)

z rozszerzonym programem z języka polskiego i historii

Wychowawca: mgr Monika Kurowska

klasa IIIA

z rozszerzonym programem z języka angielskiego, geografii i języka polskiego

Wychowawca: mgr Beata Tomczyk-Filutowska

klasa IIIB

z rozszerzonym programem z matematyki, fizyki i informatyki/języka angielskiego

Wychowawca: mgr Wanda Człapińska

klasa IIIC

z rozszerzonym programem z biologii, chemii i matematyki

Wychowawca: mgr Joanna Andrzejewska

klasa IIID

z rozszerzonym programem z języka polskiego, historii i języka angielskiego

Wychowawca: mgr  Marcin Matusiak

klasa IIIE

z rozszerzonym programem z matematyki, fizyki/chemii i języka angielskiego/informatyki

Wychowawca: mgr Iwona Kolęda