mgr Iwona Pacaj-Jasiuk

pedagog, andragog,  terapeuta, oligofrenopedagog, doradca zawodowy, kinezyterapeuta

telefon kontaktowy 42 2531054

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK 11.00 – 16.00
WTOREK 8.30 – 13.00
ŚRODA 8.30 – 13.00
CZWARTEK 8.30 – 13.00
PIĄTEK 8.30 – 12.00

Jest możliwość spotkania się z pedagogiem szkolnym w późniejszych godzinach, po wcześniejszym umówieniu się poprzez Librus.

Ważne telefony

800 060 800 Infolinia Głownego Inspektora Sanitarnego
116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci
800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
112 Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej

 

Placówki świadczące pomoc uczniom i ich rodzicom/opiekunom prawnym

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży

Al. ks. kard. S.Wyszyńskiego 86 (Pałac młodzieży, II piętro), 94-050 Łódź

tel: 42 688 16-68

Opiekun XXV LO z ramienia poradni mgr Magdalena Drab

 • Centrum Służby Rodzinie
  ul. Broniewskiego 1 a, 93-162 Łódź
  tel: 42 682 20 22, 42 684 14 60
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
  ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź
  tel: 42 652 92 14, 42 715 58 19
 • Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego
  ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź
  tel: 42 676 16 61
 • Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień
  ul. Tuszyńska 106, 93-305 Łódź
  tel: 42 646 40 12, 42 645 98 32
 • Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
  ul. Kościuszki 48, 90-514 Łódź
  tel: 42 632 78 43
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej
  ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
  tel: 42 675 77 16
 • Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii
  ul. Franciszkańska 85, 91-838 Łódź
  tel: 42 640 65 91
 • Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM
  ul. Jaracza 40, 90-252 Łódź
  tel: 42 630 03 73
 • Fundacja Uwolnienie
  ul. Inowrocławska 5 a, 91-020 Łódź
  tel: 42 640 62 40, 42 633 93 36

 

POMOC W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
0 42 682 28 37

od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00 – 20.00
przy telefonie dyżurują specjaliści, którzy będą podejmować interwencje w sytuacjach kryzysowych

TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI
0 42 638 47 77

od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00 – 14.00
dla osób, które chcą poinformować o nieprawidłowościach lub niepokojących sytuacjach dziejących się w szkołach i ich okolicach, które dotyczą dzieci i młodzieży