Prosimy o wpłaty składek na konto Rady Rodziców: PKO BP S.A. III O/ŁÓDŹ 93 1020 3378 0000 1902 0011 3340 Prosimy o podawanie w tytule imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której chodzi.