W latach 2005-2008 nasza szkoła uczestniczyła w projekcie „Odpowiedzialna dieta? To zależy od Ciebie!”, realizowanym w ramach programu Comenius wraz z partnerami z Hiszpanii, Turcji, Grecji i Finlandii. W czerwcu 2006 roku gościliśmy u siebie delegacje szkół partnerskich. Podczas tego spotkania narodził się pomysł zorganizowania dwustronnej wymiany pomiędzy naszym liceum a szkołą koordynującą z Hiszpanii – Institut d’Educació Secundaria de Tremp. Pierwsza wymiana odbyła się w czerwcu oraz na przełomie września i października 2008 r. Odtąd wznawiamy ją prawie corocznie.

Uczestnicy wymiany zakwaterowani są w domach swoich partnerów, gdzie zapewnione jest im wyżywienie. Rodziny goszczące pokrywają także wydatki programowe – koszty wycieczek, przejazdów, wstępów do muzeów, itp. Dojazd do lotniska na terenie własnego kraju, przelot i ubezpieczenie każda ze stron finansuje sama.

Językiem wymiany jest język angielski. Wraz z wprowadzeniem w naszym liceum nauczania języka hiszpańskiego równolegle będzie można posługiwać się także nim.

Tremp to kilkutysięczne miasto w północno-zachodniej Katalonii, siedziba comarki (powiatu) Pallars Jussà. Jest malowniczo położone w otoczonej górami dolinie – Conca de Tremp. Region obfituje w atrakcje turystyczne, zwłaszcza dla zwolenników aktywnego spędzania wolnego czasu.

Institut d’Educació Secundaria de Tremp jest szkołą publiczną. System edukacji w Katalonii jest nieco inaczej zorganizowany niż w Polsce. Edukacja średnia obejmuje tam nauczanie obowiązkowe od 12 do 16 roku życia, tzw. ESO, a następnie dwuletnią szkołę średnią II stopnia przygotowującą do matury lub kształcenie zawodowe w cyklu 2 i 4-letnim. W Tremp realizowane są wszystkie wymienione formy nauczania W wymianie uczestniczy zazwyczaj młodzież w wieku16-17 lat.