• III miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy – etap centralny