Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Harmonogram

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Termin

Działania

22 kwietnia – 21 maja
do godziny 12.00.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Do 29 maja.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków oraz dokumentów.

3 – 8 lipca.

Możliwość dokonania zmian na liście preferencyjnej oddziałów dla zweryfikowanych wniosków.

3 – 9 lipca do godziny 15.00.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Do 11 lipca.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw oraz zaświadczeń.

15 lipca do godziny 12.00

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

15 lipca od godziny 12.00 -
18 lipca do godziny 12.00.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału ukończenia szkoły oraz i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

19 lipca do godziny 12.00.

Podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.