Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekt edukacji włączającej

Edukacja włączająca koncentruje się na umożliwieniu uczniom z niepełnosprawnościami i innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauki z rówieśnikami w szkołach ogólnodostępnych.

(K. Szczepkowska: Edukacja włączająca w szkole – szanse i wyzwania, ORE, Warszawa 2019, s.3)

 

W ramach projektu edukacji włączającej odbyły się już w naszej szkole między innymi:

  • specjalistyczne warsztaty dla uczniów,
  • szkolenia dla nauczycieli,
  • spotkania indywidualne dla uczniów ze specjalistami i ekspertami SCWEW,
  • spotkania indywidualne dla rodziców/opiekunów prawnych ze specjalistami i ekspertami SCWEW,
  • konsultacje i spotkania z pedagogiem szkolnym.

 

W ramach projektu zakupiliśmy nowe pomoce dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny dla uczniów oraz nauczycieli pomocny w pracy z uczniem/ grupą/ klasą zróżnicowaną. Wśród zakupionych pomocy i sprzętu znalazły się między innymi gry dydaktyczne i kart terapeutyczne do zajęć rewalidacyjnych, lupy powiększające i lampki dla uczniów słabowidzących, słuchawki wyciszające dla uczniów z Autyzmem, zespołem Aspergera, nadwrażliwych na głośne sygnały oraz z zburzeniem koncentracji uwagi.

 

Szkolny koordynator projektu: Iwona Pacaj-Jasiuk, pedagog szkolny.

Strona internetowa projektu: www.scwewlodz.pl

 

Dlaczego edukacja włączająca

Edukacja włączająca w XXV LO w Łodzi

Uczeń ze SPE w klasie zróżnicowanej

Sprawozdanie roczne z realizacji projektu edukacji włączającej