Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

 • 1933 – Decyzją Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego klasy gimnazjalne istniejące przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim z niemieckim językiem wykładowym w Łodzi otrzymały nr 38.
 • 1 lipca 1936 r. – Przekształcanie wspomnianych klas gimnazjalnych w samodzielne Państwowe Gimnazjum Męskie nr 38.
 • 3 kwietnia 1938 – Uroczystość nadania szkole imienia Stefana Żeromskiego, połączona z poświęceniem i wręczeniem sztandaru ufundowanego przez Koło Rodzicielskie. Zgodnie z zarządzeniem władz oświatowych od 1 lipca szkoła miała nosić oficjalną nazwę III Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego.
 • 1939 – Zamknięcie szkoły przez okupantów hitlerowskich.
 • 1940 – Aresztowanie dyrektora Jana Marczyńskiego. Umieszczony początkowo w więzieniu na Radogoszczu został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, a następnie w Mauthausen-Gusen, gdzie zmarł w lutym 1941 r.
 • 1945 – Wznowienie nauki w dawnym gmachu przy ul. B. Pierackiego 11/13, przemianowanej na F. D. Roosevelta.
 • 1947 – Połączenie III Państwowego Gimnazjum i Liceum Męskiego im. Stefana Żeromskiego z VI Gimnazjum i Liceum Żeńskim. Przeniesienie szkoły na ul. Piotrkowską 187. Nowa nazwa szkoły brzmiała III Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne Stefana Żeromskiego
 • 1948 – Przeniesienie liceum na ul. Łęczycką 23 i połączenie z 35 Szkołą Podstawową
  w „jedenastolatkę”. Liczyła ona 7 klas stopnia podstawowego i 4 średniego. Budynek, który przejęto powstał w latach 1927-1929 na zlecenie magistratu. Jego projektantem był znany łódzki architekt Wiesław Lisowski.
 • 1950 – W protokołach Rady Pedagogicznej po raz pierwszy pojawia się inna niż dotychczas nazwa szkoły – III Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego i Podstawowego im. Stefana Żeromskiego
 • 1952 – Przejęcie opieki nad szkołą przez władze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zmiana nazwy na XI Ogólnokształcącą Szkołę TPD Stopnia Podstawowego i Licealnego.
 • 1957 – Wydzielenie z „jedenastolatki” klas licealnych. W protokole zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 2 września 1957 r. po raz pierwszy została użyta nazwa XXV Liceum im. Stefana Żeromskiego
 • 14 lutego 1958 – Zebranie Rady Pedagogicznej, podczas którego ówczesny dyrektor Czesław Romanowski informuje o oficjalnym nadaniu szkole nazwy XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego.
 • 12 października 1963 – I Zjazd Absolwentów, podczas którego wręczono szkole nowy sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.
 • 6 marca 1976 – II Zjazd Absolwentów połączony z uroczystością na cześć patrona szkoły.
 • 27 grudnia 1984 – Pierwsze publiczne wykonanie obecnego hymnu szkoły. Autorem jego słów była polonistka, profesor Teresa Szuba, a twórcą muzyki uczeń klasy III B Paweł Redzynia.
 • 1986/87 – Przeniesienie szkoły do budynku przy ul. Podhalańskiej 2A, w którym mieściła się do tej pory Szkoła Podstawowa nr 191 im. Heleny Marusarzówny.
 • 14 maja 1998 – Odsłonięcie pamiątkowej tablicy przy ul. F. D. Roosevelta 11/13, poświęconej pierwszemu dyrektorowi III Państwowego Liceum i Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego Janowi Marczyńskiemu. Jej fundatorami byli przedwojenni absolwenci szkoły.
 • 28 kwietnia 2001 – Uroczystość poświęcona 65 rocznicy powstania szkoły. III Zjazd Absolwentów.
 • 3 kwietnia 2019 – Uroczystość nadania szkole nowego sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców.