Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Erasmus+

PROJEKT ERASMUS + w roku szkolnym 2022/23 ZIEMIA JEST NASZYM ŻYWICIELEM

 

Projekt, który został napisany i zaakceptowany przez Narodową Agencję jest programem unijnym w dziedzinie edukacji dającym możliwość rozwoju nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Jest to działanie mające na celu wspieranie uczniów i nauczycieli w podnoszeniu kompetencji.

Napisany przez nas projekt jest działaniem krótkoterminowym (trwającym 10 miesięcy, 01.09.2022-30.06.2023r.) na mobilność uczniów i nauczycieli. Cele szczegółowe programu to:

- promowanie mobilności edukacyjnej osób i grup, współpracy, włączenia społecznego i równego dostępu w dziedzinie kształcenia i szkolenia;

- promowanie pozaformalnej i nieformalnej mobilności edukacyjnej i aktywnego uczestnictwa wśród osób młodych.

Nasz projekt skupia się na jednym z kluczowych priorytetów UE, tj. na środowisku i walce ze zmianą klimatu. Działania te wpisują się w strategię europejską na rzecz wzrostu świadomości, w której uznaje się kluczową rolę szkół we współpracy z uczniami, rodzicami i szerszą społecznością w zakresie zmian niezbędnych do pomyślnej transformacji w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050r. Nasz projekt pomoże w budowaniu odpowiedzialnych zachowań uczniów, ich rodziców i nauczycieli pod względem ekologicznym.

Organizacje realizujące projekt wraz z nami to szkoły znajdujące się w Austrii, Niemczech, na Łotwie oraz na Cyprze.

- Neue Mittelschule Kohfidisch Austria,

- Mariengymnasium Jever Germany,

- Skujenes pamatskola Latvia Vidzeme,

- MH Med High LTD Cyprus.

Współpraca między naszymi szkołami będzie polegała na wymianie doświadczeń między nauczycielami uczącymi różnych przedmiotów oraz uczniami w ramach szerzenia świadomości w zakresie ekologii.

XXV LO, szkoła w Niemczech oraz na Cyprze będą gościły w swoich placówkach nauczycieli przez 4 dni robocze. Austria oraz Łotwa będą gospodarzami mobilności uczniowskiej trwającej po 5 dni roboczych. Wstępne daty mobilności to:

- Polska – 10-13 października 2022r. – mobilność nauczycieli,

- Łotwa – 12-16 grudnia 2022r. – mobilność uczniów,

- Niemcy – 10-13 stycznia 2023r. – mobilność nauczycieli,

- Austria – 20-24 marca 2023r. – mobilność uczniów,

- Cypr – kwiecień 2023r. – mobilność nauczycieli.

XXV LO będzie pierwsze gościć siedmiu nauczycieli z pozostałych krajów. Naszym celem będzie przeprowadzenie dla nich 3 godzin lekcyjnych każdego dnia wizyty oraz opisanie tych działań z uwzględnieniem realizacji celów projektowych. Językiem komunikacji będzie język angielski.

 

Job shadowing Report Germany 2023.pdf

Report_Job_shadowing_Poland_2022

Regulamin Projektu

Erasmus Blog - Poland 2022

Erasmus Blog - Latvia 2022

Group-mobility-of-school-pupils-report-Latvia-11th-18th-December-2022