Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Erasmus+

PROJEKT ERASMUS + w roku szkolnym 2022/23 ZIEMIA JEST NASZYM ŻYWICIELEM

 

Projekt, który został napisany i zaakceptowany przez Narodową Agencję jest programem unijnym w dziedzinie edukacji dającym możliwość rozwoju nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Jest to działanie mające na celu wspieranie uczniów i nauczycieli w podnoszeniu kompetencji.

Napisany przez nas projekt jest działaniem krótkoterminowym (trwającym 10 miesięcy, 01.09.2022-30.06.2023r.) na mobilność uczniów i nauczycieli. Cele szczegółowe programu to:

- promowanie mobilności edukacyjnej osób i grup, współpracy, włączenia społecznego i równego dostępu w dziedzinie kształcenia i szkolenia;

- promowanie pozaformalnej i nieformalnej mobilności edukacyjnej i aktywnego uczestnictwa wśród osób młodych.

Nasz projekt skupia się na jednym z kluczowych priorytetów UE, tj. na środowisku i walce ze zmianą klimatu. Działania te wpisują się w strategię europejską na rzecz wzrostu świadomości, w której uznaje się kluczową rolę szkół we współpracy z uczniami, rodzicami i szerszą społecznością w zakresie zmian niezbędnych do pomyślnej transformacji w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050r. Nasz projekt pomoże w budowaniu odpowiedzialnych zachowań uczniów, ich rodziców i nauczycieli pod względem ekologicznym.

Organizacje realizujące projekt wraz z nami to szkoły znajdujące się w Austrii, Niemczech, na Łotwie oraz na Cyprze.

- Neue Mittelschule Kohfidisch Austria,

- Mariengymnasium Jever Germany,

- Skujenes pamatskola Latvia Vidzeme,

- MH Med High LTD Cyprus.

Współpraca między naszymi szkołami będzie polegała na wymianie doświadczeń między nauczycielami uczącymi różnych przedmiotów oraz uczniami w ramach szerzenia świadomości w zakresie ekologii.

XXV LO, szkoła w Niemczech oraz na Cyprze będą gościły w swoich placówkach nauczycieli przez 4 dni robocze. Austria oraz Łotwa będą gospodarzami mobilności uczniowskiej trwającej po 5 dni roboczych. Wstępne daty mobilności to:

- Polska – 10-13 października 2022r. – mobilność nauczycieli,

- Łotwa – 12-16 grudnia 2022r. – mobilność uczniów,

- Niemcy – 10-13 stycznia 2023r. – mobilność nauczycieli,

- Austria – 20-24 marca 2023r. – mobilność uczniów,

- Cypr – kwiecień 2023r. – mobilność nauczycieli.

XXV LO będzie pierwsze gościć siedmiu nauczycieli z pozostałych krajów. Naszym celem będzie przeprowadzenie dla nich 3 godzin lekcyjnych każdego dnia wizyty oraz opisanie tych działań z uwzględnieniem realizacji celów projektowych. Językiem komunikacji będzie język angielski.

 

Cyprus MeetingReport 2023.pdf

Students’ Erasmus+ report - Austria

The future on your plate Erasmus+

Job shadowing Report Germany 2023.pdf

Report_Job_shadowing_Poland_2022

Regulamin Projektu

Erasmus Blog - Poland 2022

Erasmus Blog - Latvia 2022

Group-mobility-of-school-pupils-report-Latvia-11th-18th-December-2022

 

Erasmus Materiał Promocyjny