KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Miasto Łódź realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

 

Czas realizacji: 1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2023 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 430 123,91 PLN

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW).

 

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Łodzi został utworzony w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi.

 

W ramach grantu zostało objęte wsparciem 7 ogólnodostępnych placówek oświatowych:

 • Przedszkole Miejskie nr 141 w Łodzi
 • Przedszkole Miejskie nr 202 w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa nr 58 im. Melchiora Wańkowicza w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. M. Skłodowskiej - Curie w Zduńskiej Woli
 • XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi
 • Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

 

SCWEW jest to zespół ekspertów i specjalistów, realizujących różne rodzaje wsparcia, kierowanego do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie inkluzji społecznej.

Adresaci:

 • kadra kierownicza przedszkoli i szkół ogólnodostępnych prowadzących kształcenie ogólne i/lub zawodowe;
 • nauczyciele, specjaliści, inni pracownicy przedszkoli i szkół;
 • dzieci i młodzież oraz ich rodzice/opiekunowie prawni, za pośrednictwem przedszkola i szkoły.

 

W ramach realizacji zadań SCWEW zostanie zakupiony sprzęt specjalistyczny zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami przedszkoli i szkół ogólnodostępnych na poziomie opracowania wniosku grantowego oraz diagnozy pogłębionej. Sprzęt będzie wypożyczany przedszkolu/szkole, zgodnie z ich zapotrzebowaniem i uzyskaniem pozytywnej akceptacji zespołu SCWEW, czyli w SCWEW funkcjonować będzie wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych.


Działania SCWEW obejmują między innymi:

 1. Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola i szkoły ogólnodostępnej.
 2. Wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną.
 3. Wspieranie kadry kierowniczej.
 4. Organizowanie szkoleń specjalistycznych oraz sieci współpracy.
 5. Organizowanie wizyt studyjnych (dobre praktyki).
 6. Prowadzenie bazy informacji o instytucjach i podmiotach udzielających wsparcia w środowisku lokalnym.
 7. Współpraca z partnerami:
 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
 • Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi,
 • Uniwersytet Łódzki – Katedra Badań Edukacyjnych.