UWAGA! ! !

3 lipca do godz. 12:00
zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych
do XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Łodzi.

Po zalogowaniu się na konto kandydata, utworzone podczas rejestracji wniosku na stronie lodz.e-omikron.pl,
będzie widoczna informacja o wynikach naboru.
Ok. godziny 11.00 listy zakwalifikowanych do poszczególnych klas zostaną wywieszone także w XXV LO.

Od 3 lipca 2017 r. od godz. 12.00  do 10 lipca 2017 r do godz. 12:00 trwa etap potwierdzania woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej.

Prosimy o dostarczenie  następujących dokumentów:
oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów gimnazjalnych
2 fotografie (podpisane: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania,)
karta zdrowia w zamkniętej kopercie.

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej.
3. 07. 2017 – 11.00 – 16.00
4. 07. 2017 – 8.00 – 12.00
5. 07. 2017 – 12.00 – 16.00
6. 07. 2017 – 8.00 – 12.00
7. 07. 2017 – 8.00 – 12.00
10. 07. 2017 – 8.00 – 12.00
11. 07. 2017 – 10.00 – 13.00

Z a p r a s z a m y !

Ogłoszenie dla kandydatów

R E K R U T A C J APierwszy etap rekrutacji elektronicznej kończy się

21 czerwca 2017 o godz. 12:00.

W tym terminie należy wypełnić wniosek na stronie systemu elektronicznej rekrutacji   lodz.e-omikron.pl.


Należy również złożyć wniosek do szkoły ponadgimnazjalnej  (wniosek powinien być podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata, wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru).


Zarządzenie ŁKO w sprawie naboru na r.sz. 2017/18


 

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej
w XXV LO w Łodzi
23. 06. 2017 – 9.00 – 16.00
26. 07. 2017 – 9.00 – 15.00
27. 06. 2017 – 8.00 – 12.00
3. 07. 2017 – 11.00 – 16.00
4. 07. 2017 – 8.00 – 12.00
5. 07. 2017 – 12.00 – 16.00
6. 07. 2017 – 8.00 – 12.00
7. 07. 2017 – 8.00 – 12.00
10. 07. 2017 – 8.00 – 12.00
11. 07. 2017 – 10.00 – 13.00
Zapraszamy!