REKRUTACJA DO SZKOŁY (31 lipca-22 sierpnia)

Szanowni Państwo, drodzy kandydaci, Przypominamy terminy i procedury związane z kolejnym etapem postępowania rekrutacyjnego. Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kserokopia z potwierdzeniem zgodności z oryginałem składana w szkole lub skan przesłany elektronicznie) oraz zmiana przez…

Czytaj więcej

XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁĄ NAJCHĘTNIEJ WYBIERANĄ PRZEZ ÓSMOKLASISTÓW

Z przyjemnością informujemy, że XXV Liceum Ogólnokształcące zajęło podczas tegorocznej rekrutacji pierwsze miejsce spośród wszystkich typów szkół ponadpodstawowych w Łodzi pod względem liczby kandydatów, którzy zadeklarowali chęć nauki u Nas. Złożono aż 706 wniosków, w tym 271 z pierwszej preferencji. Dziękujemy wszystkim kandydatom i ich rodzicom za zaufanie.

Czytaj więcej

Film o naszym liceum

Drodzy Ósmoklasiści,  ze względu na epidemię COVID-19 oraz zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach zostały również odwołane Dni Otwarte. Zapraszamy do obejrzenia filmu o naszej szkole. Dzięki autorskiemu projektowi uczniów i nauczycieli zobaczycie wnętrza szkoły oraz zapoznacie się z ofertą na rok 2020/2021.  

Czytaj więcej

Zmiana terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych…

Czytaj więcej

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach 9-14 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów. Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność…

Czytaj więcej